Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΧΗΜΙΚΟΥ\ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 Η Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ. ψάχνει

έναν/μία συνεργατιστή - εργαζόμενο/η για τη θέση της γραμματειακής υποστήριξης & έναν/μία συνεργατιστή - εργαζόμενο/η για τη θέση του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
στο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 15/11 στο mail: seviome@gmail.com
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο: 2313 031 154