Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕΝέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ 
την Τετάρτη 8/7 στις 7μμ στο Μικρόπολις (Βενιζέλου & Βασ.Ηρακλείου)

Θέματα:

1. Η προώθηση και εξέλιξη νέων αλληλέγγυων προϊόντων
2. Οι νομικές εξελίξεις
3. Η συμμετοχή μας στον ευρύτερο κοινωνικό και εργατικό αγώνα