Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ Τετάρτη 27/1/16 στις 19.00 στο Μικρόπολις [Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου]

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ
Τετάρτη 27/1/16 στις 19.00 στο Μικρόπολις [Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου]

Θέματα:

Διοργάνωση των γενεθλίων για τα 3 χρόνια από την επαναλειτουργία του εργοστασίου στα χέρια των εργατών στις 14 Φεβρουαρίου

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και τον ξεσηκωμό ενάντια στα αντικοινωνικά μέτρα

Διεύρυνση του παραδείγματος της ΒΙΟΜΕ σε άλλες επιχειρήσεις και κλάδους