Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

 

Στηρίζουμε την Πανεκπαιδευτική Πορεία την Πέμπτη 15/4 στη 13.00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Εργαζόμενοι/ες στη Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ