Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Συνέλευση Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης

Σήμερα, Τετάρτη 10 Οκτώβρη η  Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στην ΒΙΟΜΕ θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Ποέτα.

Θα ακολουθήσει αφισοκόλληση για το Φεστιβάλ.

Ότι υπάρχει από κουβάδες και βούρτσες ευπρόσδεκτο. Κόλες θα φέρουν οι εργαζόμενοι της ΣΕ ΒΙΟΜΕ