Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, 
19.00 στο Μικρόπολις

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ [Θεσσαλονίκης]

Θέματα

1. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα δύο χρόνια εργατικής αυτοδιεύθυνσης στο εργοστάσιο.
2. Οι εξελίξεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.
3. Η πορεία των διαθέσεων προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

Να είμαστε όλες και όλοι εκεί!


-- 
Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης & Στήριξης
του αγώνα των εργατών της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής
 (Θεσσαλονίκη)

http://biom-metal.blogspot.gr/
http://www.viome.org/