Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, 
19.00 στο Μικρόπολις

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ [Θεσσαλονίκης]

Θέματα

1. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα δύο χρόνια εργατικής αυτοδιεύθυνσης στο εργοστάσιο.
2. Οι εξελίξεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.
3. Η πορεία των διαθέσεων προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

Να είμαστε όλες και όλοι εκεί!


-- 
Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης & Στήριξης
του αγώνα των εργατών της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής
 (Θεσσαλονίκη)

http://biom-metal.blogspot.gr/
http://www.viome.org/