Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης

Νέα Συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 18.30 στο Μικρόπολις για τις τρέχουσες εξελίξεις στον αγώνα μας, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό και εργατικό κίνημα.