Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Παρουσίαση 10.2016

Παρουσίαση του Εργατικού Ιατρείου στη ΒΙΟΜΕ στην Ευρωμεσογειακή Συνάντηση για την Οικονομία τον Εργαζομένων, Οκτώβρης 2016

Πώς προέκυψε το Εργατικό Ιατρείο.

Το Εργατικό Ιατρείο στη ΒΙΟ.ΜΕ δημιουργήθηκε μετά από πρόταση των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ μέσα από τη σύνδεση δύο συνεργατικών αυτό-διαχειριζόμενων εγχειρημάτων, τη ΒΙΟ.ΜΕ και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.
Εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ και μέλη του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης συναντηθήκαν μέσα από κινηματικές διαδικασίες όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στην πράξη και τελικά βρήκανε ως κοινό τόπο, την ανάγκη για μία άλλου τύπου ιατρική φροντίδα, αναγνωρίζοντας ως κοινά χαρακτηριστικά και προτάγματα στη λειτουργία και των δυο συλλογικοτήτων, την αυτοδιαχείριση, την συνεργατικότητα, την οριζοντιότητα στις σχέσεις, την ανεξαρτησία από το κράτος, την αγορά και τα κόμματα, την άσκηση εργατικού ελέγχου στην παραγωγή και τη συμμετοχή στην αλληλέγγυα οικονομία.
Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Γενάρη του 2016 και παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ολιστική φροντίδα υγείας. Είναι αυτόνομο, αυτοδιαχειριχόμενο, λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά, στεγάζεται στο κατειλημμένο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. και απευθύνεται στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, σε εργαζόμενους και ανέργους.

Γιατί ένα Εργατικό Ιατρείο μέσα στη ΒΙΟ.ΜΕ;

Είναι αδιανόητο να γίνει ένα εργατικό ιατρείο σε χώρο όπου δεν υπάρχου εργάτες.
Ένα ανακτημένο και αυτό-διαχειριζόμενο εργοστάσιο είναι ο ιδανικός χώρος για την λειτουργία ενός εργατικού ιατρείου, όπου μπαίνουν οι έννοιες αυτό-διάθεση, άμεση δημοκρατία, δημιουργικότητα και έμπνευση. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ένα ακόμη βήμα στο άνοιγμα των εργατών προς την κοινωνία και τη συμμετοχή της κοινωνίας σε τέτοιες πρακτικές, όπως η ΒΙΟ.ΜΕ τις ονομάζει, «κοινωνικοποίηση της εργατικής τάξης» και «ταξικοποίηση των εργατικών αγώνων».
Η συμπερίληψη της ιατρικής της εργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα απούσα έως ανύπαρκτη, αλλά κυρίως η ανάδειξη του χώρου εργασίας και ως χώρου σημαντικού για την υγεία του ανθρώπου, είναι κομβική ιδίως για το εργατικό ιατρείο που θέλει να σκέφτεται ολιστικά και συνθετικά. Η ανάδειξη του χώρου εργασίας και ως χώρου κοινωνικού δεν συσφίγγει μόνον κινηματικά στοιχεία μεταξύ τους αλλά και ανθρώπους, τους οποίους η αστική κοινωνική διαστρωμάτωση διαχωρίζει.
Η συνάντηση εργαζόμενων στον τομέα της υγείας με τους εργάτες και εργαζόμενους σε άλλους τομείς και η μεταξύ τους συνεργασία στο επίπεδο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενδεχομένως διανοίγει δρόμους προς μορφές σχέσεων, σκέψης και πράξης, που διαρρηγνύουν τους συνήθεις κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Ας σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση του Εργατικού Ιατρείου, όπου παίρνονται οι αποφάσεις αλλά και γίνεται ο αναστοχασμός για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του Εργατικού Ιατρείου καθώς και για τη συν-διαμόρφωση της φροντίδα υγείας, συμμετέχουν μέλη της ΒΙΟ.ΜΕ, η παρουσία των οποίων, καθώς και η παρουσία των μη-υγειονομικών, αποτελεί και ένα κοινωνικό πλαίσιο που συγκαθορίζει και το πλαίσιο της περίθαλψης που επιχειρεί το Εργατικό Ιατρείο.

Η λειτουργία του Εργατικού Ιατρείου σε τέσσερις άξονες:

α) Τί σημαίνει πρωτοβάθμια ολιστική φροντίδα υγείας για τα μέλη του Εργατικού Ιατρείου;
Η πρωτοβάθμια ολιστική φροντίδα υγείας στο εργατικό ιατρείο νοείται σε δύο βασικούς άξονες: Τη θεώρηση του ανθρώπου ως ψυχική-σωματική-κοινωνική ολότητα και τον «ασθενή» ως ενεργητικό συμμέτοχο στη φροντίδα υγείας του, με τους θεραπευτές αρωγούς δίπλα στον «ασθενή». Με βάση τους δύο παραπάνω άξονες, ορίστηκε ως δομική μονάδα του εργατικού ιατρείου η Ομάδα Υγείας και ως τρόπος λήψης ιστορικού η Κάρτα Υγείας.
Σημαντικό ρόλο στην πράξη του εργατικού ιατρείου υπήρξε η δουλειά της ομάδας εργασίας του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης με το όνομα «ομάδα της Άλλης Ιατρικής». Η ομάδα αυτή, άσκησε κριτική στο κυρίαρχο μοντέλο της δυτικής ιατρικής που προάγει την παθητικοποίηση του ασθενή μέσα από την υπαγωγή στην αυθεντία και την εξουσία του «ειδικού»/γιατρού και διαχωρίζει τον άνθρωπο σε τμήματα, ορίζοντας «υπεύθυνες» ειδικότητες για το καθένα και αποσυνδέοντας το ψυχικό από το σωματικό, τον άνθρωπο από το πλαίσιο και τις σχέσεις του, τον ασθενή από τον γιατρό, χάνοντας έτσι λειτουργίες που αφορούν το όλον. Επιχείρησε επίσης τη διαμόρφωση θεωρητικών προσεγγίσεων και συνεργατικών θεραπευτικών πλαισίων με ολιστικό προσανατολισμό, με την προοπτική που δικτύου στη κοινότητα και μετέφερε την εμπειρία της για μία συνεργατική, συν-θεραπευτική και διαλογική κλινική πρακτική στο εργατικό ιατρείο.
Το εργατικό ιατρείο προσπαθεί να νοηματοδοτήσει την έννοια της ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των «ειδικοτήτων», να συνδέσει και να συνθέσει κλινικές και θεραπευτικές πρακτικές, γνωστικά πεδία, τα πεδία ζωής του ανθρώπου, το παρόν της υγείας και της θεραπείας με το παρελθόν αλλά και το μέλλον, τη θεραπεία με τη σχέση γιατρού–ασθενή.
Έτσι επιλέξαμε:
-- Αντί της λέξης ασθενής –δηλαδή αδύναμος- τη λέξη προσερχόμενος.
--Αντί του γιατρού απέναντι στον ασθενή, την ανάγκη της φροντίδας της υγείας, να την διερευνά η Ομάδα Υγείας μαζί και δίπλα στον προσερχόμενο.
--Αντί της κλασικής 20λεπτης –στην καλύτερη περίπτωση- αρχικής κλινικής εξέτασης, συν-διαμορφώσαμε, μαζί με τους εργάτες της ΒΙΟ. ΜΕ, ένα λεπτομερές ολιστικό ιστορικό.
Η φροντίδα υγείας συνίσταται επίσης στην λήψη πληροφοριών και στην εξέταση, με βάση την Κάρτα Υγείας, στη συζήτηση των ευρημάτων, στην ανίχνευση δυνητικών κινδύνων, στην διατύπωση των προτάσεων των μελών της ομάδας μεταξύ τους και με τον προσερχόμενο. Περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για παραπέρα εξετάσεις, παρεμβάσεις, εξεύρεση φαρμάκων ή θεραπείες και σχεδιάζει την παρακολούθηση του.

β) Ομάδα Υγείας
Η Ομάδα Υγείας αποτελείται από επαγγελματίες υγείας (γενικούς ιατρούς/παθολόγους, ψυχοθεραπευτές/κοινωνικούς λειτουργούς - νοσηλευτές αλλά και μη υγειονομικούς) οι οποίοι, έχοντας ευδιάκριτους μεν ρόλους, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, συζητούν, συνθέτουν και διαχέοντας τη γνώση συν-διαμορφώνουν τη φροντίδα υγείας με την ενεργό συμμετοχή των προσερχόμενων.
Στην παρούσα φάση του Εργατικού Ιατρείου, η συνήθης σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 3 άτομα, που εναλλάσσονται ανά προσερχόμενο, ένα γενικό ιατρό, έναν ψυχοθεραπευτή και έναν άλλο υγειονομικό ή μη υγειονομικό. Η ομάδα υγείας αποπειράται να δημιουργεί ένα διαλογικό χώρο που να εμπνέει ασφάλεια, τόσο με τον προσερχόμενο όσο και μεταξύ των μελών της, διερευνώντας ταυτόχρονα το σωματικό-ψυχικό-κοινωνικό με ιδιαίτερη στίξη στο εργασιακό, μέρος του όλου που αποτελεί ο άνθρωπος και επιχειρώντας συνδέσεις μεταξύ τους.

γ) Κάρτα υγείας
Η Κάρτα Υγείας αποτελεί τη πρώτη απόπειρα του εργατικού ιατρείου να αποτυπώσει τον ολιστικό προσανατολισμό του. Είναι το μέσο μέσα από το οποίο επιχειρείται η αποτύπωση πληροφοριών για βασικά πεδία της ζωής του προσερχόμενου, όπως είναι το ιστορικό της υγείας του, ο τρόπος ζωής, η κατοικία και οι ιδιαίτερες συνθήκες της, το ιστορικό της εργασίας και η επικινδυνότητά της, η οικονομική του κατάσταση και η αντιμετώπιση των βασικών του αναγκών, το δίκτυο ανθρώπων που τον στηρίζουν, η οικογενειακή του κατάσταση και οι σημαντικές σχέσεις του. Για το τελευταίο χρησιμοποιείται το γενεόγραμμα, μια εικονιστική αποτύπωση των σχέσεων, των σοβαρών γεγονότων-αρρώστιες, θάνατοι, γέννες, πτωχεύσεις κλπ.
Η συζήτηση για την συμπλήρωση της κάρτας υγείας και η χρήση του γενεογράμματος επιχειρεί να συνδέσει τα πεδία της ζωής του προσερχόμενου, διαχρονικά και συγχρονικά μεταξύ τους, με τρόπο ώστε να σχηματιστεί ένα είδος νοητικού ολογράμματος τόσο στην αντίληψη της ομάδας υγείας όσο και στην αντίληψη του ίδιου του προσερχόμενου.

δ) Ομάδα υποδοχής.
Στο εργατικό ιατρείο η υποδοχή των προσερχόμενων είναι άρρηκτα δεμένη με όλο το πλαίσιο φροντίδας υγείας, στο οποίο εντάσσεται λειτουργικά και ισότιμα. Ξεκινάει από το τηλεφωνικό κλείσιμο ενός ραντεβού, διάρκειας μίας έως μιάμισης ώρας.
Η αίθουσα αναμονής είναι ο μεταβατικός χώρος από την κοινότητα, στο χώρο λήψης ιστορικού και εξέτασης. Στο Εργατικό Ιατρείο το πρόσωπο παραμένει ως πρόσωπο και αρχίζει η επικοινωνία με την ομάδα υγείας, σε αντίθεση, όπως συνήθως συμβαίνει σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, όπου το πρόσωπο μετατρέπεται σε ασθενή.
Δίνεται έμφαση στην επικοινωνία με τους προσερχόμενους ξεκινώντας από ένα περιβάλλον μη ιατρικό, που θυμίζει περισσότερο χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι για να συζητήσουν. Τα μέλη της γραμματείας τους υποδέχονται, συζητούν μαζί τους το γενικότερο πολιτικό σκεπτικό του εγχειρήματος, την άποψη για την υγεία από την οποία το εγχείρημα εμπνέεται, την ομάδα υγείας και την κάρτα υγείας.

Η αμοιβαία αναγνώριση, στήριξη και η κοινωνική νομιμοποίηση αυτο-διαχειριζόμενων δομών είναι θέμα πολιτικού ρεαλισμού και πολιτικού ήθους. Έχοντας ανοιχτές προκλήσεις, επιδιώκουμε να αναδείξουμε την οπτική και την προοπτική του Εργατικού Ιατρείου ως μία κοινότητα για την υγεία.


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

20/10: Ζωντανή ενημέρωση απο την δράση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την ακύρωση του πλειστηριασμού για την εκποίηση της ΒΙΟΜΕ.


Σήμερα 20 Οκτώβρη, το κράτος και η δικαστική εξουσία επανέρχονται με μια νέα προσπάθεια για πλειστηριασμό του οικοπέδου της ΒΙΟΜΕ, ο οποίος είναι και μια σπάνια περίπτωση στα δικαστικά χρονικά, καθώς κατ' εξαίρεση είναι "πλειστηριασμός εξ αναβολής". Το κίνημα αλληλεγγύης μαζί με τους εργάτες της ΒΙΟΜΕ, θα βρίσκεται στα δικαστήρια για να εξασφαλίσει για μια ακόμη φορά πως ο πλειστηριασμός θα ακυρωθεί.Η ΒΙΟΜΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΙΔΕΣ - ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

13.30 Δηλώσεις των δικηγόρων και των εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ στους συγκεντρωμένους και στα μέσα ενημέρωσης έξω απο τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.13.20 Για να υπάρξει νέα διαδικασία πλειστηριασμού, θα πρέπει να υπάρξει νέα αίτηση απο τη σύνδικο και νέα δικαστική απόφαση. Το κίνημα αλληλεγγύς και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ παραμένουν σε ετοιμότητα, αλλά έχουν μπροστά τους μερικούς μήνες για να επικεντρωθούν στην βελτίωση της παραγωγής, την επεκταση της διανομής, την διεύρυνση της τοπικής και διεθνούς δικτύωσης, την ανάδειξη νέων σχεδίων και προταγμάτων για την αυτοδιαχείριση της ζωής μας. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τον αγώνα της ΒΙΟΜΕ έναν αγώνα ουσιαστικό και με διεθνή προβολη!

13.10 Ο πλειστηριασμός τελείωσε! Δεν παρουσιάστηκαν προσφορές. Άλλη μια μεγάλη κινητοποίηση κατάφερε να αποτρέψει τον κίνδυνο για τη ΒΙΟΜΕ.  Υπάρχει κλίμα ευφορίας ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αυτοδιαχείρισης.

12.50 Συμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν προσφορές στον πλειστηριασμό. Αν αυτό αληθέυει, ο πλειστηριασμός θα κυρηχθεί άγονος.


12.40 Η διαδικασία του πλειστηριασμού είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Οι δικηγόροι της ΒΙΟΜΕ και ένας εργαζόμενος έχουν περάσει τον αστυνομικό κλοιό και έχουν μπεί στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου όπου διεξάγεται ο πλειστηριασμός, για να εξασφαλίσουν τη δημοσιότητα της διαδικασίας. Εκατοντάδες αλληλέγγυοι βρίσκονται πίσω απο τον κλοιό. Επικρατεί ένταση.


12.30 Ενταση σημειώθηκε όταν οι περίπου 20 συγκεντρωμένοι πρώην εργαζόμενοι της ΦΙΛΚΕΡΑΜ, μητρικής εταιρίας της ΒΙΟΜΕ, επιτέθηκαν λεκτικά σε αλληλέγγυους. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η μερίδα πρώην εργαζομένων της ΦΙΛΚΕΡΑΜ υποστηρίζει την πλήρη εκποίηση της περιουσίας της μητρικής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η γη όπου στεγάζεται η ΒΙΟΜΕ. Μη αποδεχόμενοι το αίτημα των εργαζόμενων της ΒΙΟΜΕ για διχωρισμό του οικοπέδου, τάσσονται έτσι ανοιχτα με την πλευρά της πρώην εργοδοσίας και ενάντια στους συναδέλφους τους εργαζόμενους που υπερασπίζονται την εργασία και την αξιοπρέπεια τους.

11.30 Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι θα τηρηθεί η αρχή της δημοσιότητας στον πλειστηριασμό δια αντιπροσώπων. Μέχρι στιγμής ωστόσο απαγορεύεται η πρόσβαση.

11.00 Η διαδικασία του πλειστηριασμού ξεκινά στις 12.00 και ολοκληρώνεται στις 14.00. Ήδη υπάρχουν αρκετοί αλληλέγγυοι μέσα και έξω από το κτίριο.
10.50 Μια πολυπληθής αποστολή αλληλεγγύης απο τη Γαλλία επίσης στηρίζει σήμερα τη ΒΙΟΜΕ:

10.30 Συγκέντρωση πραγματοποιείται επίσης σε αλληλεγγύη προς την ανήλικη κοπέλα που ειχε συλληφθεί στη διαμαρτυρία στη Μητρόπολη μετα την μαζική εκκένωση των καταλήψεων τον Ιούλη, η οποία δικάζεται σήμερα. https://www.kinimatorama.net/event/73503 Μικροενταση υπηρξε ανάμεσα σε άνδρες των ΜΑΤ και μαθητές που φώναξαν συνθήματα ενάντια στην αστυνομία.

10.20 Υπάρχει επίσης και ολιγομελής, μεχρι στιγμής, συγκέντρωση απο συνδικαλιστές της Φιλκεραμ που επιμένουν να πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός.

10.10 Ισχυρες δυνάμεις ΜΑΤ είναι συγκεντρωμένες επίσης έξω απο τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όπου στις 11.00 οι εργάτες και οι αλληλέγγυοι/ες της ΒΙΟΜΕ έχουν καλέσει σε συγκέντρωση για την ακύρωση του πλειστηριασμού.


10.00 Πολλοί αλληλέγγυοι βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια μία ωρα πριν την έναρξη της συγκέντρωσης. Η αστυνομία έχει απωθήσει τους συγκεντρωμένους μακριά απο την αίθουσα όπου στις 12.00 είναι προγραμματισμένος ο πλειστηριασμός για την εκποίηση της ΒΙΟΜΕ.9:00 Οι αλληλέγγυοι και εργαζόμενοι που συγκεντρώνονται στα δικαστήρια βρίσκουν την αίθουσα του δευτέρου ορόφου όπου θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός αποκλεισμένη απο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.Αύριο όλοι και όλες 11 πμ στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης! [οδηγίες]

Οδηγίες προς αλληλέγγυους/ες:

1. Αύριο το πρωί στις 11, βρισκόμαστε στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
2. Για οποιαδήποτε ενημέρωση, στέλνουμε email στο
protbiometal@gmail.com, για άμεση ανταπόκριση.
3. Για νομική βοήθεια επικοινωνούμε άμεσα με το 6980508423

ούτε ο 4ος κατά σειρά πλειστηριασμός δεν θα περάσει 
Η ΒΙΟΜΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΙΔΕΣ
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
& ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Τελευταία συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης πριν τον πλειστηριασμό της Πέμπτης!

Τελευταία συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης πριν τον πλειστηριασμό της Πέμπτης!

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/16 19.00 ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10/16 11.00

Διαβάστε τις ανακοινώσεις για τον πλειστηριασμό και γιατί η ΒΙΟΜΕ θα μείνει, τελικά, σε χέρια εργατικά:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΕ [Ανακοίνωση, κάλεσμα για κινητοποιήσεις, ενημέρωση]


Το πρόγραμμα της 2η ευρωμεσογειακής συνάντησης!

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου

09:00 | Εναρξη – Καφές 
09:30 Εγγραφές συμμετεχόντων, προετοιμασία και ρύθμιση των συσκευών μετάφρασης.
Ζητείται από τους συμμετέχοντες να έχουν φορητό FM ραδιοφωνικό δέκτη με ακουστικά και πλήρως φορτισμένες μπαταρίες για να λαμβάνουν πλήρως τη μετάφραση σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά. Συνιστώνται τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Πολλά κινητά τηλέφωνα έχουν ενσωματωμένο FM δέκτη, γι’ αυτό ελέγξτε το κινητό τηλέφωνο σας πριν αναζητήσετε ραδιοφωνικό δέκτη. Συνιστούμε να μη χάσετε αυτή τη συνεδρία.
10:30 | Αίθουσα 1 | Εναρκτήρια εκδήλωση | Παρουσίαση της συνάντησης
Σύντομο καλωσόρισμα από τους διοργανωτές της συνάντησης και  εισαγωγή στα θέματα των ανακτημένων εργοστασίων
Μέλος του συνεταιρισμού της ΒΙΟΜΕ (Ελλάδα) Χαιρετισμός και καλωσόρισμα από τους οικοδεσπότες
Θοδωρής Καρυώτης (μέλος οργανωτικής επιτροπής της Ευρωμεσογειακής Συνάντησης της ‘Οικονομίας των Εργαζομένων’) Παρουσίαση της συνάντησης εκ μέρους της  οργανωτικής επιτροπής
Andres Ruggeri (Facultad Abierta, Αργεντινή) Το παγκόσμιο κίνημα των ανακτημένων επιχειρήσεων και η ιστορία της συνάντησης της Οικονομίας των Εργαζομένων
Benoît Borrits (Association pour l’ Autogestion, Γαλλία) Ανακτημένες επιχειρήσεις και συνεργατικές επιχειρήσεις: προς μια διευρυμένη οικονομία των εργαζομένων
11:30 | Διάλειμμα            
12:00 | Αίθουσα 1 | Κεντρικό Πάνελ | Ανακτημένοι χώροι εργασίας: Υπερασπίζοντας τη ζωή και την αξιοπρέπεια μέσω της κατάληψης – Μέρος 1
Παρουσιάσεις και διάλογος ανάμεσα στους εργαζόμενους των ανακτημένων εργοστασίων που εμφανίστηκαν και αναπτύσσονται στην περιοχή της Ευρωμεσογείου τα τελευταία χρόνια.
ΒΙΟΜΕ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
DITA (Tuzla, Βοσνία -Ερζεγοβίνη)
ITAS-Prvomajska (Ivanec, Κροατία)
Jugoremedija (Zrenjanin, Σερβία)
14:00 | Μεσημεριανό διάλειμμα – Γεύμα               
15:00 | Αίθουσα 1 | Κεντρικό Πάνελ | Ανακτημένοι χώροι εργασίας: Υπερασπίζοντας τη ζωή και την αξιοπρέπεια μέσω της κατάληψης- Μέρος 2   
Kazova (Istanbul, Τουρκία)
Officine Zero (Rome, Ιταλία)
Rimaflow (Milan, Ιταλία)
Scop Ti – ex Fralib (Marseille, Γαλλία)
17:00 | Διάλειμμα            
17:30 | Αίθουσα 1 | Κεντρική εκδήλωση | Εργατικοί αγώνες στη Λατινική Αμερική           
Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αποτελέσει ένα εργαστήριο εφαρμογής της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, αλλά παράλληλα και εκκολαπτήριο εμπνευσμένων και δημιουργικών μορφών εργατικής και λαϊκής αντίστασης.
Juan Melchor Román (CNTE, Εθνικό συντονιστικό των εργαζομένων στην εκπαίδευση, Μεξικό) Ο αγώνας των εργαζομένων: ένα ιστορικό καθήκον
Hugo Cabrera (Campichuelo – ανακτημένη επιχείρηση γραφικών τεχνών, Αργεντινή) Το κίνημα των ανακτημένων επιχειρήσεων στην Αργεντινή

Σάββατο 29 Οκτωβρίου

09:00 | Εναρξη – Καφές 
09:30 | Αίθουσα 1 | Πάνελ | Εργατικές καταλήψεις και αυτοδιαχείριση στην ιστορία – σύνδεση με το παρόν
Η κατάληψη των χώρων εργασίας και η αυτοδιαχείριση έχει αποτελέσει μια κοινή μορφή πάλης σε όλη τη βιομηχανική περίοδο. Πως συνδέονται παραδείγματα από διαφορετικές περιόδους και τόπους με τους σημερινούς αγώνες;
Francesca Gabbriellini (Ιταλία) Συνδικαλισμος, ανακτημένα συνδικάτα και κοινωνικός συνδικαλισμός
Mario Hernandez (Αργεντινή) Το κίνημα των καταλήψεων των εργοστασίων και της εργατικής αυτοδιαχείρισης στην Αργεντινή
Milos Vlaisavljevic (Κροατία) Προκλήσεις και προβλήματα στην πράξη – το κίνημα της αυτοδιαχείρισης στην Γιουγκοσλαβία
Jose Luis Carreterro (Solidaridad Obrera, Ισπανία) Από τις κολλεκτιβοποιήσεις στο 15Μ: 80 χρόνια αγώνων για την αυτοδιαχείριση στην Ισπανία
Alan Tuckman & Tom Unterrainer (UK) Εργατικές καταλήψεις και εργατικός έλεγχος στο Ηνωμένο Βασίλειο
09:30 | Αίθουσα 2 | Πάνελ | Αξίες και σχέσεις στην αυτοδιαχείριση         
Πώς μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των ισότιμων σχέσεων; Πώς επηρεάζουν οι κοινωνικές ανισότητες την καθημερινή πρακτική της αυτοδιαχείρισης και πως το πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης βοηθάει στην υπέρβαση αυτών των διαφορών;
Gonzalo Martinez Etxeberria (Χώρα των Βάσκων) Το συνεργατικό μοντέλο και οι αξίες που το στηρίζουν.
Marie Moise (Ιταλία) Η αυτοδιαχειριζόμενη παραγωγή από την οπτική του φύλου και του έμφυλου καταμερισμού της εργασίας
Sergi/ Editorial Descontrol (Καταλονία) Σχέσεις και συναισθήματα στις επιχειρήσεις χωρίς αφεντικά
11:30 | Διάλειμμα            
12:00 | Αίθουσα 1 | Πάνελ |  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας μαχητικής και λειτουργικής ‘Οικονομίας των Εργαζομένων’;
Εργαζόμενοι από 5 συνεργατικά εγχειρήματα συζητούν τις αξίες και τις πρακτικές που επιτρέπουν στα εγχειρήματα να είναι βιώσιμα, ανταγωνιστικά απέναντι στις καπιταλιστικές σχέσεις και προσανατολισμένα προς μια νέα κοινωνία.
Κολεκτίβα Παγκάκι (Ελλάδα) Μπορεί η εμπειρία της αυτοδιαχείρισης να οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός διακριτού πόλου αγώνα που θα προκαλέσει τις κυρίαρχες πρακτικές;
Rodrigo del Pozo (SOLYECO, Ισπανία) Η αυτοδιαχείριση χωρίς αλληλεγγύη οδηγεί στον κορπορατισμό
ΒΙΟΜΕ (Ελλάδα) Τι σημαίνει συνεργατική οικονομία;
Marrec Golonko (κοινωνικός συνεταιρισμός ‘Margin’, Πολωνία) Ισότητα και αμοιβαία υποστήριξη στην πράξη: δημιουργώντας μια πρακτική εναλλακτική στην νεοφιλελεύθερη παγκόσμια οικονομία
Μικρόπολις Κοινωνικός χώρος για την Ελευθερία (Ελλάδα) Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και η οικοδόμηση της κοινότητας
12:00 | Αίθουσα 2 | Πάνελ | Αυτοδιαχείριση πέραν της παραγωγής: σε άλλα πεδία της ζωής       
Η οριζοντιότητα ως τρόπος λήψης αποφάσεων και η αλληλεγγύη, οι βασικές αρχές της οικονομίας των εργαζομένων, μπορούν να εφαρμοστούν στην αυτοδιαχείριση και άλλων πεδίων της κοινωνικής ζωής  όπως στην φροντίδα της υγείας, στην μουσική, στην τέχνη του δρόμου και στην συλλογική συνύπαρξη.   
Ομάδα προσφύγων Η αυτοδιαχείριση των καθημερινών αναγκών από τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο στα Λαγκαδίκια
yar aman μουσική κολεκτίβα (Ελλαδα) Το μουσικό σχήμα ως ζωντανός οργανισμός: Αυτοδιαχειριζομενοι την κοινωνική  ζωή
Κρίστυ Πετροπούλου (Ελλάδα) Η τέχνη του δρόμου ως δημιουργία δημόσιου χώρου. Σύνδεση με την οικονομία των εργαζομένων
Εργατικό Ιατρείο στη ΒΙΟΜΕ (Ελλάδα) Αυτοδιαχείριση στην φροντίδα της υγείας
12:00 | Αίθουσα 3 | Ομάδα εργασίας | Δίκτυο συνεργατισμού και αμοιβαίας οικονομικής στήριξης ανάμεσα σε αυτοδιαχειζόμενες επιχειρήσεις.
Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας απευθύνεται σε εργαζόμενους ανακτημένων και συνεργατικών επιχειρήσεων. Αποτελεί  χώρο συζήτησης όπου θα διαμορφωθούν προτάσεις για την δημιουργία δικτύου που μπορεί να αφορά την αμοιβαία οικονομική ενίσχυση. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στην συνέλευση της Κυριακής.
14:00 | Διάλειμμα – Γέυμα            
15:00 | Αίθουσα 1 | Κεντρικό Πάνελ | Η θέση της αυτοδιαχείρισης σε ένα συνεκτικό σχέδιο για την κοινωνική αλλαγή.
Πολλά πολιτικά ρεύματα αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοδιαχείριση στο σχέδιο τους για την κοινωνική αλλαγή. Αυτή η αλλαγή θα συμβεί με το κράτος, ενάντια στο κράτος ή παρά το κράτος; Ποια η σχέση μεταξύ του οικονομικού, του  κοινωνικού και του πολιτικού;
Aaron Tauss (Κολομβία) Αυτοδιαχείριση και ριζοσπαστικός μετασχηματισμός του καπιταλιστικού κράτους
Συνεταιρισμός “Το κιβώτιο” (Ελλάδα) Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μια νέα ανταγωνιστική κοινωνία μέσα στην παλιά;
Χρήστος Μανούκας (Ελλάδα) Αυτοδιαχέιριση και κοινωνικός μετασχηματισμός
Γυναικεία Επιτροπή Οικονομικών της Ροτζάβα (Κουρδιστάν) (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) Δημοκρατική αυτονομία και κοινοτική οικονομία: η εμπειρία των γυναικών στη Ροτζάβα 
Σάββας Μιχαήλ (Ελλάδα) Παγκόσμια κρίση και εργατική αυτοδιαχέιριση
17:00 | Διάλειμμα            
17:30 | Αίθουσα 1 | Πάνελ | Πολιτικές, κοινωνικές και νομικές μορφές δομών υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης και των ανακτημένων εργοστασίων
Συνδικάτα, διεθνή δίκτυα, νομικοί σύμβουλοι και κινήματα αλληλεγγύης μπορεί να διαδραματίσουν  κομβικό ρόλο στην σύνδεση των αγώνων της αυτοδιαχείρισης με το κοινωνικό και πολιτικό τους πλαίσιο
Richard Neuville (Solidaires, Γαλλία) Πως μπορεί ο συνδικαλισμός να διεκδικήσει εκ νέου και να υποστηρίξει την αυτοδιαχείριση;
Lluís Rodríguez Algans (Consultoría Primero de Mayo, Χώρα των Βάσκων, Ισπανία) Προωθώντας τις διαδικασίες ανάκτησης επιχειρήσεων και τις πρακτικές της συλλογικής διαπραγμάτευσης προς την αυτοδιαχείριση
Michel Mas (Les Amis de la Fabrique du Sud, Γαλλία) Συνδέοντας την ανακτημένη επιχείρηση “La Fabrique du Sud” με πολίτες και  κοινότητες, προς ένα σχέδιο κοινωνικής επανοικιοποίησης
Josette Combes (RIPESS Europe) Η δημοκρατία στους χώρους δουλειάς και η τοπική ανάπτυξη μέσω της αλληλέγγυας οικονομίας στην Ευρώπη
Joseba Villarreal (ELA, Χώρα των Βάσκων, Ισπανία) Εμπειρίες από την ανάκτηση επιχείρησεων στην χώρα των Βάσκων: ο ρόλος του σωματείου βάσης ELA
17:30 | Αίθουσα 2 | Πάνελ | Τοπικά και διεθνή δίκτυα αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων και οι προκλήσεις που παρουσιάζουν.
Η δημιουργία τοπικών και διεθνών δικτύων αλληλεγγγύης ανάμεσα σε αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη για την εδραίωση μιας εναλλακτικής οικονομίας. Ποιες είναι οι προυποθέσεις και οι κατάλληλες δομές για μια ισότιμη και αποτελεσματική δικτύωση;
Fair Coop Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) Συνδέοντας την οικονομία των εργαζομένων και την εναλλακτική οικονομία στην Ευρωμεσόγειο
ΒΙΟΜΕ Workers Cooperative (Ελλάδα) Αμοιβαιά υποστήριξη και δικτύωση ανάμεσα στα  ανακτημένα εργοστάσια της Ευρώπης
Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας (Ελλάδα) Δομές και προυποθέσεις για μια ισότιμη και αποτελεσματική δικτύωση
Franca Marsh (Ιταλία) Ο αγροτικός συνεταιρισμός Contadinazioni και το εναλλακτικό εμπορικό δίκτυο Fuori Mercato

Κυριακή 30 Οκτωβρίου

09:00 | Εναρξη – Καφές                                 
09:30 | Αίθουσα 1 | Πάνελ | Δημόσια αγαθά και αυτοδιαχείριση: Επανοικειοποίηση του δημόσιου
Στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων του δημοσίου χώρου και των δημοσίων υπηρεσιών, πολλές φωνές προτείνουν τον άμεσο έλεγχο από την κοινωνία μέσα απο την αυτοδιαχείρισή από εργαζόμενους και πολίτες.                      
Richard Neuville / Association Autogestion (Γαλλία) Δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια αγαθά και αυτοδιαχείριση: Ένα σχέδιο για την συλλογική ιδιοκτησία από σωματεία, συλλογικότητες και πολίτες
Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (Ισπανία) Η πρόταση της επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας της Μαδρίτης με βάση την αυτοδιαχείριση
Εναλλακτική δράση για την Ποιότητα Ζωής (Ελλάδα) Επανοικειοποίηση και αυτοδιαχείριση του ανοιχτού δημόσιου χώρου : η περίπτωση του camping της Βούλας
Χρήστος Αβραμίδης (Ελλάδα) Ο αγώνας της αυτοδιαχείρισης στην δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ3
09:30 | Αίθουσα 2 | Εργαστήριο | Σε διάλογο με τη ΒΙΟΜΕ             
Ερευνητές που έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στο εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε διάλογο με το υποκείμενο της μελέτης τους – τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ.         
Ηλέκτρα Κυριαζίδου (Ελλάδα/UK)  Τα πρόσωπα της συλλογικότητας: Αξίες, ιδέες, τρόποι έκφρασης των ανθρώπων της ΒΙΟΜΕ
Anthony Nicholas Prassoulis (Canada) Η συνεταιριστική εργασία: Η αυτοδιαχείριση των εργατών της ΒΙΟΜΕ και η αλληλέγγυα εναλλακτική οικονομία.
George Kokkinidis (Ελλάδα/UK) η οργάνωση της συλλογικότητας : Ενάντια στο Managment. Οι συνεργατικές επιχειρήσεις και η αυτοδιαχείριση- το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ
Εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ (Ελλάδα)
σχολιασμός: Δημήτρης Κωτσάκης (Ελλάδα) Ο συνεταιρισμός των παραγωγών και η συλλογικότητα των συνεταιρισμένων παραγωγών. Αρχές, πρόσωπα, οργάνωση
09:30 | Αίθουσα 3 | Εργαστήριο | Η βιωσιμότητα των συνεργατικών επιχειρήσεων
Παρουσίαση και συντονισμός: Παγκάκι – κολεκτίβα εργασίας (Αθήνα-Ελλάδα)
Ποιά είναι τα ζητήματα στα οποία μέλη μιας υπό ίδρυσης κολεκτίβας εργασίας πρέπει έχουν κοινή βάση; Ποιες είναι οι διαδικασίες για την λήψη των αποφάσεων που προωθούν την οριζοντιότητα, την ισότητα και την λειτουργικότητα;                                               
11:30 | Διάλειμμα                                                            
12:00 | Αίθουσα 1 | Συνέλευση των εργαζομένων των ανακτημένων και συνεργατικών επιχειρήσεων
Ανοιχτή συνέλευση των εργαζομένων των ανακτημένων και συνεργατικών επιχειρήσεων, με σκοπό να συζητηθούν και να υιοθετηθούν κοινές θέσεις και να παρθούν κοινές αποφάσεις βασισμένες στα ζητήματα που τέθηκαν στις ομάδες εργασίας του Σαββάτου, για την οικοδόμηση ενός ευρωμεσογειακού δικτύου. Κάθε συμμετέχοντας της συνάντησης είναι ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει την συνέλευση αλλά μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στην λήψη των αποφάσεων.
12:00 | Αίθουσα 2 | Εργαστήριο | Το μέλλον της εργασίας            
Παρουσίαση και συντονισμός: Μάρω Πανταζίδου/ Brick Lane Debates (UK)
Πώς οι τρέχουσες κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις διαμορφώνουν την αντίληψή που έχουμε για την εργασία και τον εαυτό μας; Πώς θα αλλάξει η εργασία στο μέλλον; Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς εργασία;                              
15:00 | Διάλειμμα – Γεύμα                                            
16:00 | Αίθουσα 1 | Καταληκτική συνεδρίαση | Επισκόπηση της συνάντησης, των προοπτικών και των μελλοντικών σκοπών
Οι συντονιστές παρουσιάζουν τα βασικά σημεία των συζητήσεων και τα συμπεράσματα των πάνελ και των εργαστηρίων. Ένα νέο πρόγραμμα συζητήσεων διαμορφώνεται για την επόμενη Ευρωμεσογειακή συνάντηση το 2018.  

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/16

12/10/2016
Δελτίο Τύπου της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης προς την ΒΙΟ.ΜΕ. :

Από όλο τον κόσμο μέχρι την Θεσσαλονίκη: Η αλληλεγγύη σταματάει την εκποίηση των ζωών μας και βάζει μπρος μια οικονομία στηριγμένη στην ισότητα


Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης προς την ΒΙΟΜΕ (Βιομηχανική Μεταλλευτική) συμμετέχει και συνδιοργανώνει την Δεύτερη Ευρωμεσογειακή Συνάντηση της «Οικονομίας των εργαζομένων» στις 28,29 και 30 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ (Λαέρτου 21, Πυλαία) και θα φέρει κοντά εργαζόμενους ανακτημένων και συνεργατικών επιχειρήσεων, πολιτικούς και κοινωνικούς αγωνιστές, συνδικαλιστές και ακαδημαϊκούς από την Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Καταλονία, Χώρα των Βάσκων, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι προσκεκλημένοι από το Μεξικό και την Αργεντινή, οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία εργατικών αγώνων και επιχειρήσεων κατειλημμένων και αυτοδιαχειριζόμενων εδώ και 25 χρόνια!

Πριν όμως από την συνάντηση οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ και οι αλληλέγγυοι έχουν μπροστά τους την μάχη της ακύρωσης του τέταρτου επιχειρούμενου πλειστηριασμού για την εκποίηση της επιχείρησης, ο οποίος απειλεί να πετάξει στον δρόμο τους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ και το επιτυχημένο εγχείρημά τους. Το αγωνιστικό ραντεβού ακύρωσης του πλειστηριασμού έχει δοθεί για τις 20 Οκτωβρίου στις 11.00 στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Η παγκόσμια συνάντηση «Η Οικονομία των Εργαζόμενων» διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2007 στην Αργεντινή. Κάθε δύο χρόνια από τότε, οι συναντήσεις αυτές αποτελούν χώρους συνεύρεσης, συζήτησης και αναστοχασμού πάνω στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην προσπάθεια τους να υπερασπιστούν την εργασία τους μέσα από την αυτοδιαχείριση, απέναντι στην επίθεση του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού.

Η πρώτη περιφερειακή συνάντηση στην Ευρώπη έγινε το 2014 στο εργοστάσιο της τότε κατειλημμένης και αργότερα ανακτημένης Φραλίμπ, στην Γαλλία. Η Δεύτερη Ευρωμεσογειακή Συνάντηση «Η Οικονομία των Εργαζόμενων» θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ.

Η ιστορία της αυτοδιαχείρισης στη ΒΙΟΜΕ ξεκινά τον Μάιο του 2011. Οι απλήρωτοι για καιρό εργαζόμενοι ξεκινούν επίσχεση εργασίας η οποία εξελίσσεται σε κατάληψη-περιφρούρηση του εργοστασίου για να μην ξεπουλήσει ο πρώην ιδιοκτήτης τον εξοπλισμό χωρίς να τους αποζημιώσει. Από τον Φεβρουάριο του 2013 οι εργαζόμενοι ξεκινούν μόνοι τους την παραγωγή με νέα οικολογικά προϊόντα. Από τότε μέχρι σήμερα μέσα από σκληρούς καθημερινούς αγώνες, το εγχείρημα γνωρίζει πολλαπλές επιτυχίες αφού όχι μόνο εξασφαλίζει τον βιοπορισμό των εργαζομένων και των οικογενειών τους, αλλά και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτοοργάνωσης της κοινωνίας πρός έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και αφεντικά.

Η Ανοιχτή Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης προς την ΒΙΟ.ΜΕ καλεί την κοινωνία της Θεσσαλονίκης να στηρίξει την τέταρτη ακύρωση του πλειστηριασμού της ΒΙΟΜΕ στις 20 Οκτώβρη και να παρακολουθήσει τις εργασίες της Δευτερης Ευρωμεσογειακής Συνάντησης της «Οικονομίας των εργαζομένων» στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου όπου θα αντλήσουμε εμπειρία, γνώση, κουράγιο και δύναμη από την αλληλεγγύη που μας προσφέρουν εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες :        
-Στον ιστότοπο της Δεύτερης Ευρωμεσογειακής Συνάντησης της «Οικονομίας των εργαζομένων»
-Στο email:
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΕ [Ανακοίνωση, κάλεσμα για κινητοποιήσεις, ενημέρωση]

Τι είναι ο αγώνας της ΒΙΟΜΕ;

Εδώ και 4 χρόνια σχεδόν, σε μια πρωτότυπη για τα ελληνικά χρονικά κίνηση, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ.) κατέλαβαν το εργοστάσιο που είχε εγκαταλείψει η ιδιοκτησία και βάλανε μπροστά ένα δύσκολο, αλλά επιτυχημένο μέχρι και σήμερα σχέδιο: Να επανεκκινήσουν μόνοι τους την παραγωγή, κόντρα στους παλιούς ιδιοκτήτες, την υπάρχουσα νομοθεσία, τις "συμβουλές" των καθεστωτικών κομμάτων για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειες τους με αξιοπρέπεια, κόντρα σε όσους μας θέλουν άβουλους και άοπλους, απέναντι στην ανεργία και στην φτώχεια.

Και γιατί είναι αυτό σημαντικό;

Εδώ και 4 χρόνια, ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ. έχει εφαρμόσει στην πράξη την άμεση δημοκρατία μέσα στον χώρο δουλειάς, έχει κάνει πράξη την ισότητα όλων των εργαζομένων, λειτουργεί από την πρώτη μέρα με συνέλευση βάσης. Εδώ και 4 χρόνια ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ. έχει γνωρίσει την συμπαράσταση χιλιάδων ανθρώπων απ' την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που λαχταρούν να δουν αυτό το παράδειγμα της εργασίας χωρίς αφεντικά, της εργασίας με αυτοδιαχείριση, να γενικεύεται. Έχει όμως αποδείξει, εδώ και χρόνια, ότι είναι στο πλευρά όλων των αγωνιζόμενων και διωκόμενων πλευρών της κοινωνίας, με την πλευρά του δίκιου. Έτσι εδώ και περίπου 2 χρόνια, λειτουργεί μέσα στους χώρους του εργοστασίου Εργατικό Ιατρείο, ενώ το ίδιο το εργοστάσιο είναι και σταθμός για προμήθειες και υλικό που διανέμεται σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Και τι έγινε; Γιατί αυτό μας αφορά;

Γνωρίζουμε καλά τι συμβαίνει στις ζωές μας. Η ίδια μας η ύπαρξη, κάθε μέρα που περνάει, γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη υποτίμηση. Μνημόνια, απολύσεις, εκβιασμοί στη δουλειά, μειώσεις μισθών. Κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα και, ίσως, μέσα στο άγχος της καθημερινής επιβίωσης ξεχνάμε μια καλά κρυμμένη αλήθεια: Τα αφεντικά στη δουλειά, οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την εξουσία, δεν είναι παρα μόνο παράσιτα στην κοινωνία. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν να δουλεύουν τις μηχανές, να δουλεύουν στις υπηρεσίες, να δουλεύουν στα σχολεία και στα νοσοκομεία, δεν χρειαζόμαστε την εξουσία του αφεντικού για να λειτουργήσουμε. Αντιθέτως, το υπερκέρδος που κερδίζουν στις πλάτες μας, η εξουσία που τους παραχωρούμε γίνεται ακόμη μεγαλύτερο βάρος για τη ζωή μας. Ε, αυτήν την μικρή κρυμμένη αλήθεια αναδεικνύει ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ. Πως γίνεται, ακόμη και μέσα στις πλέον αντίξοες συνθήκες, να οικοδομήσουμε από ένα εργοστάσιο μέχρι και μια κοινωνία ολάκερη, με δικαιοσύνη και ισότητα και για τους εργαζόμενους αλλά για τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι για μια χούφτα αφεντικά. Και αυτό το γεγονός ενοχλεί.

Ποιους ενοχλεί;

Από την πρώτη μέρα που οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ. κατέλαβαν το εργοστάσιο και βάλανε μπροστά τις μηχανές της αυτοδιαχείρισης, ένας ολόκληρος μηχανισμός ετοιμάστηκε να τους αντιμετωπίσει. Κόμματα του καθεστώτος, πληρωμένοι δημοσιογράφοι αλλά και δικαστικοί υπάλληλοι βάλανε στόχο να τσακίσουν αυτό το παράδειγμα ενός διαφορετικού κόσμου, στη γέννεση του. Βάλανε μπροστά διώξεις ενάντια στο σωματείο των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ., βάλανε και πλειστηριασμούς για το οικόπεδο που στεγάζεται το εργοστάσιο. Μέχρι σήμερα έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό. Οι εργαζόμενοι μαζί με την αλληλεγγύη έχουν μπλοκάρει αγωνιστικά κάθε πλειστηριασμό, και έχουν δείξει με τον καλύτερο τρόπο πως δεν τρομοκρατούνται και δεν εγκαταλείπουν τον χώρο εργασίας τους. Όπως αυτές τις μέρες το αγωνιστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη έχει μπλοκάρει δύο πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έτσι και ο αγώνας της ΒΙΟΜΕ με το κίνημα πάντοτε κοντά του, έχουνε μπλοκάρει όλες τις προηγούμενες προσπάθειες.

Και τι τρέχει σήμερα με τη ΒΙΟΜΕ;

Σήμερα, κράτος και δικαστική εξουσία, επανέρχονται με μια νέα προσπάθεια για πλειστηριασμό του οικοπέδου της ΒΙΟΜΕ στις 20 Οκτωβρίου, ο οποίος είναι και μια σπάνια περίπτωση στα δικαστικά χρονικά, καθώς κατ εξαίρεση είναι "πλειστηριασμός εξ αναβολής" (!). Ήδη στην Αθήνα το κίνημα αλληλεγγύης έχει καλέσει σε δράσεις ενάντια στο νέο πλειστηριασμό. Στη Θεσσαλονίκη, το κίνημα αλληλεγγύης μαζί με τους εργάτες της ΒΙΟΜΕ, θα είμαστε εκεί να εξασφαλίσουμε για μια ακόμη φορά πως και αυτός ο πλειστηριασμός θα ακυρωθεί.

Τι μπορώ να κάνω εγώ;

Να συμμετέχεις:

ΠΕΜΠΤΗ 20/10 στις 11 το πρωί έξω απο τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Κάθε Τετάρτη στις συνελεύσεις της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στις 19.00 στο Μικρόπολις [Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου]

Να γραφτείς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ/Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ εδώ http://biom-metal.blogspot.gr . Πάνω από 1100 άνθρωποι απ' όλον το κόσμο το έχουν ήδη κάνει.

Να βοηθήσεις και να ενημερωθείς για την προσπάθεια εξάπλωσης του παραδείγματος της αυτοδιαχείρισης σε όλον τον κόσμο. Να έρθεις στην δεύτερη Ευρωμεσογειακή συνάντηση που πραγματοποιήεται 28-30 Οκτωβρίου στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ όπου παρόμοια εγχειρήματα από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, συζητούν και αποφασίζουν τα επόμενα βήματα τους. Δήλωσε συμμετοχή εδώ: http://euromedworkerseconomy.net/el/

Να φέρεις στον τόπο που δουλεύεις, που συχνάζεις, που ζεις, το μήνυμα και την πρακτική της γενικευμενης αυτοδιεύθυνσης. Το μήνυμα πως μπορούμε χωρίς αφεντικά, μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.

Γιατί αν όχι εμείς, ΠΟΙΟΙ;
κι αν όχι τώρα, ΠΟΤΕ;
Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης