Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Πορεία αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ. στη Ουάσινγκτον!

On March 16th in Washington DC at noon at 1 DuPont circle, the D.C. IWW has organized a march in solidarity with Greek Workers who Occupied and took over a factory.
As many of you know Tuesday, February 12, 2013 was the official first day of production under workers control in the factory of Viomichaniki Metalleutiki (Vio.Me.) in Thessaloniki, Greece.
This is a general call for any and all Occupiers who are wishing to attend this solidarity march!
Come join us and bring friends!

Πηγή: http://interoccupy.net/