Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της Βιομηχανικής Μεταλλευτική Τετάρτη 28 Αυγούστου
στο Μικρόπολις (Βασ.Ηρακλείου & Βενιζέλου) στις 18.30.

Μετά από τη καλοκαιρινή διακοπή, βρισκόμαστε και πάλι για να στηρίξουμε το παράδειγμα της εργατικής αυτοδιαχείρισης στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ!

Θέματα:
  • Η εξελίξεις στο εργοστάσιο στον αγώνα των εργαζομένων
  • Οι κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος
  • Η διανομή των προιόντων και το δίκτυο αλληλεγγύης
  • Η στήριξη και διεύρυνση του παραδείγματος του αγώνα της ΒΙΟΜΕ