Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

Συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης 20/3

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης (Θεσσαλονίκης)
στον αγώνα της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

Τετάρτη 20 Μαρτίου 18.30 
στο Μικρόπολις
(Βενιζέλου & Βασ.Ηρακλείου)

  • Η πορεία της παραγωγής και η διάθεση των προϊόντων
  • Η διεθνής και εγχώρια αλληλεγγύη
  • Αντίστοιχοι εργατικοί αγώνες και η σύνδεση τους με το παράδειγμα της Βιο.Με.