Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Πορεία και συνέλευση πρωτοβουλίας αλληλεγγύης

    Συνέλευση πρωτοβουλίας αλληλεγγύης
Σήμερα Τετάρτη 28/3 καλούμε όλους και όλες στην συγκέντρωση και πορεία 6 στο άγαλμα Βενιζέλου ενάντια στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο!
Αμέσως μετά το πέρας της πορείας θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης  στο Μικρόπολις.