Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Νέα κοινή συνέλευση Καραβάνι αγώνα & αλληλεγγύης Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ

Kοινή συνέλευση 
Καραβάνι αγώνα & αλληλεγγύης
Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10
19.00 στην ΕΡΤ3 (Λ.Στρατού)

για τις άμεσες ανάγκες του αγώνα των εργαζομένων
για την κοινωνική & εργατική αλληλεγγύη