Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Επόμενη συνέλευση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ.

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
18.30 στο Μικρόπολις (Βενιζέλου και Β.Ηρακλείου)

Θέματα:
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων
Η εξέλιξη και διέυρυνση του δικτύου διανομής
Η συνέχεια του αγώνα και οι κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος