Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους εργαζομένους των ΕΛΠΕ.

  


Το ατύχημα στα ΕΛΠΕ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που προκύπτουν από τη μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας και την εντατικοποίηση της εργασίας από τους εργοδότες με σκοπό την εκμηδένιση του κόστους. Την εγκληματική ασυδοσία των εργοδοτών έρχεται να καλύψει η κρατική αδράνεια και αδιαφορία απέναντι σε συνθήκες εργασίας που θέτουν την σωματική ακεραιότητα και την ζωή των εργαζομένων σε κίνδυνο. 

Εμείς, οι εργαζόμενοι της Βιο.Με  εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους τραυματίες εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ και καταγγέλλουμε την εργοδοσία και την κρατική αδράνεια που συντέλεσαν και συντελούν σε εργατικά ατυχήματα.


Αγωνιστικά,

Οι εργαζόμενοι στη Βιο.Με.