Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ. Θεσσαλονίκης Τετάρτη 13/1/16 στις 19.00


Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ. Θεσσαλονίκης Τετάρτη 13/1/16 στις 19.00 στο Μικρόπολις (Βενιζέλου & Βασ.Ηρακλείου)

Θέματα:

Απάντηση στις προκλήσεις ενάντια στον αγώνα μας
Διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 3 χρόνια επαναλειτουργίας του εργοστασίου στα χέρια των εργαζομένων (12 Φεβρουαρίου).