Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Συμπαράσταση από σωματεία των ΗΠΑ

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
- Ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απειλούνται από ένα αμείλικτο καθεστώς λιτότητας εδώ και πολλά χρόνια, με την ανεργία σήμερα στο 30 τοις εκατό.
- Ότι οι εργαζόμενοι της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής είναι απλήρωτοι από το Μάιο του 2011, όταν οι ιδιοκτήτες εγκατέλειψαν το εργοστάσιο.
- Ότι οι εργαζόμενοι της Βιομε αποφάσισαν δημοκρατικά να καταλάβουν το εργοστάσιο και να το λειτουργήσουν οι ίδιοι.
- Ότι το σωματείο εργαζομένων της ΒιοΜε "καλεί όλους τους ανέργους κι εργαζομένους· όλους όσους έχουν βιώσει την κρίση στο πετσί τους, να σταθούν δίπλα στους εργάτες της ΒιοΜε και να τους στηρίξουν τώρα που θα αρχίσουν να κάνουν πράξη ότι εμείς οι εργάτες μπορούμε χωρίς αφεντικά. "

Αποφασίστηκε:
Το τοπικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Χειριστών Μηχανημάτων  AFL-CIO (και το εργατικό συμβούλιο της Troy Area)  στο Selkirk, Νέα Υόρκη, καλεί σε οποιαδήποτε πράξη αλληλεγγύης με τον αγώνα
εργαζομένων της Βιομε,  τόσο με ψηφίσματα στήριξης και αλληλεγγύης, οσο και με άμεση οικονομική υποστήριξη.


Συνεδρίαση14ης Φεβρουαρίου 2013 "