Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στον αγώνα των εργατών της ΒΙΟΜΕ

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στον αγώνα των εργατών της ΒΙΟΜΕ:

Τετάρτη 28/9/16 19.00 στο Μικρόπολις

Οργανώνουμε την 2η ευρωμεσογειακή συνάντηση ανακτημένων επιχειρήσεων "Η οικονομία των εργαζομένων"
Λεπτομέρειες της τελικής ευθείας

Οργανώνουμε την ακύρωση και του τελευταίου από την πρώτη σειρά πλειστηριασμών για το οικόπεδο της ΒΙΟΜΕ που προκηρύχτηκε για τις 20/10
Το εργοστάσιο ανήκει στους εργαζόμενους & στην κοινωνία