Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Νέα Συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης

Συνέλευση της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης 
Τετάρτη 23/5/2018  Ωραίον Ντεπώ στις 18.00!!! Να είμαστε όλοι εκεί!!
Προσοχή στην ώρα προσέλευσης --> 18.00!

Θα ακολουθήσει η συνέλευση για την συν-διοργάνωση του 1ου Coopenair Festival!!!