Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της 
ΒΙΟΜΕ Τετάρτη 1/7 στις 7μμ στο Μικρόπολις.

Θέματα:

Εξελίξεις νομικές και πολιτικές
Συνέχιση του αγώνα