Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Κάλεσμα αλληλεγγύης στα Γαλλικα και Γερμανικά

Η πρόσφατη ανακοίνωση των εργαζομένων μεταφρασμένη στα Γαλλικά και στα Γερμανικά
Ακολουθούν πρότυπα κείμενα για ανακοινώσεις συμπαράστασης ή για συλλογή υπογραφή
Προωθήστε -  Διαδώστε!

-------------------------------------------------------

COMMUNICATION DES TRAVAILLEURS DE VioMe


Après quatre ans et demi de fonctionnement et six ans de notre – des travailleurs de VioMe – lutte, le pouvoir judiciaire n'a jamais cessé les attaques contre nous.
Et alors que le tribunal a adopté une proposition méprisable sur la faillite, et a rejeté les efforts des travailleurs pour poursuivre l'exploitation de l'usine, il vient maintenant à imposer une vente aux enchères partielle des moyens de production; de ces moyens qui ont nourri des dizaines de familles pendant 4 ans. Ceci est la responsabilité des juges « honnêtes », qui, en tout cas tout ce qu'ils ont à l'esprit est de détruire tout ce que nous, les travailleurs de VioMe, avons créé avec tant d'efforts.
Et ils le font, de sorte qu'aucun autre groupe de travailleurs ne pense même pas à procéder à l’autogestion des industries abandonnées.
Pour cette raison, nous condamnons les autorités ont essayé et syndic de faillite, qui, en tout cas empêche le fonctionnement de l'usine par nous, les travailleurs, directement et sans patrons.
Nous invitons vous, les syndicalistes, les travailleurs, les collectifs pour nous soutenir et montrer tous ensemble que
s’ ils ne peuvent pas, nous pouvons
Nous vous invitons à montrer votre soutien pratique afin que nous puissions garder l’usine en vie et nos familles loin de la peur et de la pauvreté. Nous vous invitons à signer des résolutions de solidarité afin que nous puissions prouver notre force: la force de la solidarité, qui est plus forte que toute forme de suppression par le capital, que toute forme d'effondrement économique de l'économie capitaliste.

En lutte et en solidarité,
Les travailleurs de VioMe


-------------------------------------------------------

Wir, die ArbeiterInnen von VIOME betreiben die besetzte Fabrik seit viereinhalb Jahren und kämpfen schon seit sechs Jahren- doch das juristische System Griechenlands richtet immer noch heftige Angriffe gegen uns.
Unser Versuch, den Betrieb der Fabrik fortzusetzten, ist abgelehnt worden, und ein entsetzlicher Gesellsachaftskonkurs ist in Kraft getreten. Nun sollen die Produktionsmittel einer Zwangsversteigerung unterziehen. Die Produktionsmittel, von denen Dutzende Familien seit viereinhalb Jahren ein Einkommen bekommen.
Die Verantwortung tragen die „ehrbaren“ Richter, deren einziges Ziel ist, das zu zerstören, was wir, die ArbeiterInnen von VIOME mit so viel Mühe in Gang gesetzt haben.
Sie tun das damit keine andere verlassene Fabrik in die Hände der ArbeiterInnen gelangen kann.
Deshalb denunzieren wir das juristische System und den für die Abwicklung der Fabrik bestellten Liquidator. Sie wollen uns den Weg sperren, weil wir eine besetzte Fabrik ohne Chef betreiben.
Wir laden euch ArbeiterInnen, Mitglieder einer Union, Kollektiven ein, uns zu unterstützen, damit wir alle zusammen zeigen, dass
wenn sie nicht können, dann können wir
Wir brauchen eure praktische Unterstützung, um die Fabrik lebhaft zu halten und unsere Familien vor Armut und Angst zu schützen. Wir bedürfen Unterstützungsentschließungen, um unsere Kraft zu beweisen: die Kraft der Solidarität, die stärker als jegliche Unterdrückung vom Kapital, jeglicher Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystem ist.
Kämpferisch und in Solidarität

Die ArbeiterInnen von VIO.ME

-------------------------------------------------------
Résolution
L’union ……………….. demande à toute autorité judiciaire, économique, politique de ne pas empêcher la gestion de l'usine par ses travailleurs et de faciliter leurs efforts pour légaliser cette gestion, afin que les travailleurs soient en mesure de gagner la vie de leur famille et leurs enfants.
Nous croyons que toute tentative de blocage du fonctionnement de l'usine VioMe est immorale et nous rappelons la situation économique difficile des travailleurs dans notre pays, et que les autorités judiciaires ont leur part dans la responsabilité collective des autorités du pays, car elles n'ont rien fait pour réclamer l'argent qui est due aux travailleurs, mais ils ont tout fait pour entraver les efforts des travailleurs pour assumer la gestion de l’usine.
Nous vous demandons de prendre position en faveur de la société qui souffre, sinon vous nous trouverez en face de vous.
Union / partie / collectivité ……..
Cachet, le cas échéant.


-------------------------------------------------------
Entschließung
Die Gewerkschaft/ Der Verein/ Die Kollektive …………………………. verlangt von jeglichem juristischen, wirtschaftlichen, politischen Amt, den Betrieb der Fabrik von den ArbeiterInnen nicht zu verhindern und den ArbeiterInnen bei der Legalisierung zu helfen, damit sie ihre Familien und Kinder ernähren können.
Wir halten für unsittlich alle Versuche den Betrieb der Fabrik zu sperren und wir rufen in Erinnerung die schwierige finanzielle Lage, in die die ArbeiterInnen in Griechenland geraten sind. Das juristische System trägt die Verantwortung -zusammen mit anderen Führungskräften des Landes-, dass die ArbeiterInnen das Geld von dem Schuldner nicht bekommen haben. Trotzdem hat das gleiche System alles gemacht, um den Betrieb der Fabrik von den ArbeiterInnen zu verhindern.
Wir verlangen, dass eine Entscheidung für die leidende Gesellschaft getroffen wird- sonst stehen wir gegen euch.
Gewerkschaft/ Verein/ Kollektive…….
Stempel (wenn verfügbar)