Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης Τετάρτη 25/5 στις 7 στο Μικρόπολις.

Το τέλος της εξάμηνης αναβολής των πλειστηριασμών πλησιάζει.

Συζητάμε όλα τα ενδεχόμενα και τις κινήσεις του αγώνα, 
την Τετάρτη 25/5 στις 7 στο Μικρόπολις.