Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Φωτογραφίες από την σημερινή απεργία

Φωτογραφίες από την σημερινή ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση και πορεία όπου συμμετείχε το σωματείο της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής.