Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Συνέλευση-Συνέλευση

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης με θέματα:

Συνέχεια στην ομάδα αυτομόρφωσης.
Νέες δικαστικές εξελίξεις.
Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και απολογισμός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/17 19.00 Μικρόπολις