Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Εκδήλωση στην Αθήνα

erg lesx biomet

Ανακοίνωση του σωματείου της ΒΙΟ.ΜΕ.

Συνάδερφοι – συναδερφισες , συναγωνιστές-συναγωνίστριες , φίλοι και φίλες

Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής μέσα από το σωματείο μας , όλο αυτό το διάστημα , προσπαθούμε (μιας και το παράτησε η εργοδοσία ) να πάρουμε στα χέρια μας το εργοστάσιο και να το δουλέψουμε οι εργαζόμενοι και να το διευθύνουμε μέσα από την γενική συνέλευση των εργαζομένων.

Και έχουμε ήδη αναρτήσει τις αρχές λειτουργίας και το πώς θέλουμε να λειτουργήσει!
Κάποιοι «συνάδελφοι» από την αρχή της προσπάθειας ,(για να μην πούμε για πιο μπροστά) αυτό που κάνουν είναι να βάζουν εμπόδια σε κάθε προσπάθεια που έκαναν οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους.

Παλιότερα έφερναν εμπόδια σε κάθε εργατικό αγώνα για διεκδίκηση όσον αφορούσε δεδουλευμένα , καθυστερήσεις πληρωμών , προσπάθεια να μην κλείσει το εργοστάσιο.
Τώρα αφού η εργοδοσία παράτησε το εργοστάσιο και μας άφησε χωρίς να μας πληρώσει, χωρίς να μας αποζημιώσει και χωρίς να ενδιαφερθεί για το αν ζούμε η πεθαίνουμε.

 Ακόμα και αυτή την στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πιστά σκυλιά της εργοδοσίας αυτής που κατέστρεψε 70 και πλέον οικογένειες . Προσπαθούν με κάθε μέσο να δώσουν πίσω το εργοστάσιο στην εργοδοσία . Ψάχνουν τρόπους επί είκοσι μήνες  τώρα να φανούν άξιοι υποτακτικοί της οικογένειας Φιλίππου και προσπαθούν να της δώσουν πίσω, αυτό που παράτησε μαζί με 70 οικογένειες να βρίσκονται σε μαύρο χάλι επί είκοσι και πλέον  μήνες τώρα.

Προσπαθούν να οδηγήσουν σε πτώχευση την εταιρία της ΒΙΟ.ΜΕ. με σκοπό σε δεύτερο χρόνο να βγει σε πλειστηριασμό καθαρή από εργαζόμενους , χρέη σε εφορία, Ι.Κ.Α. , προμηθευτές . και πληρώνοντας μόνο ένα ευτελές αντίτιμο που θα βγάλει ο σύνδικος που θα αναλάβει την εκκαθάριση (όταν γίνει αυτό) . πρέπει να πούμε πως τα χρέη που έχει αυτή την στιγμή είναι σε εργαζόμενους μόνο πάνω από 1.800.000 €
Θα την αγοράσει με πολύ λιγότερα ώστε να μην πάρει κανείς μας τίποτα.
Προειδοποιούμε κάθε έναν συνάδελφο  (θεός να τον κάνει.) και μη ,να μην δοκιμάσει τέτοιες πρακτικές γιατί είναι σίγουρο πως δεν θα βγάλουν πουθενά . Και όπως η γενική συνέλευση αποφάσισε την  25/1/2013:  Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την επαναλειτουργία του εργοστασίου με το αίμα μας !!!

Και καλούμε όλους τους συνάδελφους που πιστεύουν στην δυναμικότητα της ΒΙΟ.ΜΕ. και στις αξίες που βγαίνουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό, να συνταχθούν δίπλα στο σωματείο εργατοϋπαλλήλων βιομηχανικής μεταλλευτικής . Και να στηρίξουν την προσπάθεια για την επαναλειτουργία του εργοστασίου.


Η γενική συνέλευση του σωματείου Βιομηχανικής Μεταλλευτικής .

Ανακοίνωση του σωματείου της ΒΙΟΜΕ για την επαναλειτουργία του εργοστασίου


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη και μη του Σωματείου Εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής, υπογράφουμε και συμφωνούμε τα παρακάτω:
1.     Αναλαμβάνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου με όρους πλήρους αυτοδιεύθυνσης και εργατικού ελέγχου τόσο των παραγωγικών όσο των διοικητικών δομών του. Βασική και κεντρική αρχή λειτουργίας του εργοστασίου, της διεξαγωγής του αγώνα μας και κεντρικός όρος των μελλοντικών μας σχεδίων είναι η ισοτιμία στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων, η οριζοντιότητα και η άμεση δημοκρατία. Κάθε είδους διάκριση, δυσμενής μεταχείριση, αποκλεισμοί και ετεροκαθορισμοί είναι εκτός του πλαισίου λειτουργίας μας και γίνεται κάθε προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών που θέτουν εμπόδια στο χειραφετητικό μας πρόταγμα.
2.     Ανώτατο όργανο αποτελεί η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Αυτή συγκροτείται ως όργανο και αποφασίζει τόσο σε γενικό- προγραμματικό επίπεδο, όσο και για ειδικότερα θέματα, μπορεί δε να εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα μέλη της για την εκπροσώπηση του Σωματείου σε συγκεκριμένες διαδικασίες, και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων ειδικά καθορισμένων υποθέσεων. Όλοι όσοι αναλαμβάνουν να εκπροσωπούν τη Συνέλευση ή να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, υποχρεούνται σε λεπτομερή λογοδοσία.
3.     Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη.
4.     Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλους και όλες, η δε υλοποίησή τους είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή τη διαφωνία με αυτές.
5.     Αν μια απόφαση κριθεί από άτομο ή ομάδα ατόμων λανθασμένη ή μη εφαρμόσιμη, τούτο μπορεί να τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα αποφασίσει αν τελικά θα πρέπει να αλλάξει αυτή, να μεταρρυθμιστεί ή να διατηρηθεί. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την εκ νέου συζήτηση, η απόφαση δεσμεύει πλήρως όλους και όλες, και υποχρεούνται να πράττουν τα δέοντα για την υλοποίησή της Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε ειλημμένη απόφαση, θα καθορίζονται ποινές από τη Γενική Συνέλευση, που μπορούν να κυμαίνονται από απλή επίπληξη έως την αργία, και σε βαριές περιπτώσεις τη διαγραφή.
6.     Η ισοτιμία, εκτός από τη συμμετοχή στις αποφάσεις και τη χάραξη της στρατηγικής του υπό εργατικό έλεγχο εργοστασίου, περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στις ζημίες και τα κέρδη του εργοστασίου.
7.     Η Γενική Συνέλευση, έπειτα από διαβουλεύσεις και αφού τεθούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες προς συζήτηση, μπορεί να ορίζει τη θέση στην οποία θα εργάζεται κάθε εργαζόμενος/η. Αυτός/ή, θα μπορεί να διατυπώνει επιφυλάξεις κατά τη συνέλευση, σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει να συμμορφώνεται προς αυτό που του έχει υποδειχθεί από την τελευταία. Ακόμη, κάθε εργαζόμενος/η θα πρέπει, στα πλαίσια του εφικτού, να μάθει να λειτουργεί/ δουλεύει σε κάθε πόστο που θα του ζητηθεί και στο οποίο θα θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητος/η.
8.     Όσοι/ες υπογράφουν το παρόν συμφωνητικό δεσμεύονται ότι πληροφορίες οι οποίες κρίνονται σημαντικές για τη λειτουργία του εργοστασίου, για τη χάραξη της παραγωγικής αλλά και της πολιτικής μας στρατηγικής, και για τις μεταξύ μας σχέσεις (είτε τις έχουν λάβει στο παρελθόν είτε τις αποκτήσουν στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο, και κυρίως από τη διαδικασία εκπροσώπησης του συνεταιρισμού ενώπιον εταιριών, ιδιωτών και όποιων άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων) θα κοινοποιούνται στη Γενική Συνέλευση προς εκτίμηση και αξιοποίηση από κοινού και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκρύπτονται.

Τα ως άνω συμφωνημένα αποτελούν τις βασικές αρχές της λειτουργίας του εργοστασίου με εργατικό έλεγχο και αυτοδιεύθυνση. Ο σεβασμός, τόσο σε επίπεδο αρχών, όσο και σε επίπεδο πρακτικό, αποτελεί υποχρέωση όσων υπογράφουμε το παρόν, το οποίο μπορεί να αλλάξει μόνο εφόσον η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, θα συνταχθεί νέο συμφωνητικό, έπειτα από συζήτηση στη συνέλευση, και θα υπογραφεί από όλους/ες.


Συνάδελφοι –συναδέρφισες , συναγωνιστές –συναγωνίστριες .

Θα θέλαμε να σας κάνουμε μια ενημέρωση , για το τι πρόκειται να πράξουν οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ. το επόμενο διάστημα που ακολουθεί , μέχρι και τον Φεβρουάριο.
Το παραπάνω κείμενο είναι οι αρχές που υπογράφουν οι συμμετέχοντες στο εγχείρημα του συνεταιρισμού εργατοϋπαλλήλων της ΒΙΟ.ΜΕ.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο εργασίας , τονίσαμε προς τον υπουργό εδώ και 20 μήνες βάλαμε κάποια αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και σε όσα υπήρξε μια πρωτοβουλία του υπουργείου εργασίας δεν προχωρούν γιατί κωλύονται από αλλά υπουργεία .
Εμείς τονίσαμε πως για μας είναι σύνολο η πολιτεία και όχι το κάθε υπουργείο χωριστά . και πως δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.
 Έχουμε φτάσει σε απόγνωση και βλέπουμε πως δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό που έχουμε χάσει ήδη.
Και ενημερώσαμε πως εμείς ξεκινάμε την λειτουργία του εργοστασίου και δεν μας ενδιαφέρουν οι συνέπειες όποιες και αν είναι γιατί θεωρούμε ότι είμαστε στα χειρότερα .
Συνάδελφοι και συναδέρφισες . Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ. μέσα από την γενική συνέλευση αποφασίσαμε πως η μόνη λύση απέναντι στην λαίλαπα που έρχεται είναι να ελέγξουμε την παραγωγή άμεσα οι εργάτες . να πάρουμε την εύθηνη να διευθύνουμε το εργοστάσιο , μέσα από την γενική συνέλευση των εργαζομένων. και καλούμε όλους τους εργαζόμενους,  ανέργους , συνδικαλισμένους και μεμονωμένους να πάρουν θέση και να απαντήσουν στο ζήτημα που μπαίνει πλέον επιτακτικά.
Εμείς απαντήσαμε πως θέλουμε πίσω τις δουλείες μας , θέλουμε τις ζωές μας , θέλουμε την αξιοπρέπεια μας  . Το αν αυτό θεωρείται παράλογο;  ναι είμαστε παράλογοι! Αν θεωρείτε άνομο; ναι είμαστε άνομοι ! αν θεωρείτε άπιαστο Όνειρο; ναι τρέχουμε να πιάσουμε το Όνειρο μας, και να ζήσουμε τις οικογένειες μας!
Καλούμε : λαϊκές συνελεύσεις γειτονίας , συλλόγους , πολιτικές οργανώσεις  , σωματεία, νεολαιίστικα στέκια, να απαντήσουν!!
Καλούμε κάθε άνθρωπο που μπορεί να αντικρίζει ακόμα τον Ήλιο και να ελπίζει   πως , ναι! Δεν είναι ανάγκη να φύγουν τα παιδία μας για να βρουν καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό, Δεν είναι ανάγκη να είσαι  υποτακτικός για να δουλεύεις!! Δεν πρέπει να κάνεις  επαιτεία για να επιβιώσεις!.  Δώσε μια απάντηση στο ζήτημα που μπαίνει  σήμερα!!! Πάρε  θέση και σπάσε τα δεσμά που σε περικλείουν! Άνοιξε στόμα και μυαλό και απάντησε!


Η γενική συνέλευση του σωματείου εργατοϋπαλλήλων της  ΒΙΟ.ΜΕ.