Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Συνάδελφοι και συναδέλφισες –συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Οι εργαζόμενοι μέσα από μια μεγαλειώδη συνέλευση του σωματείου των εργατοϋπαλλήλων της ΒΙΟ.ΜΕ.
Ομόφωνα αποφασίσαμε  να συνεχίσουμε για να νομιμοποιήσουμε μέσα από μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε 11 μήνες τώρα .
«Να κρατήσουμε το εργοστάσιο και να επιβιώσουμε εμείς  οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες μας με αξιοπρέπεια .»
Μετά και από αυτή την εξέλιξη έχουμε συντάξει το καταστατικό μας .
Το έχουμε στείλει προς έγκριση και περιμένουμε την απάντηση για το αν περνάει .
Μέσα από την διαδικασία της σύνταξης του καταστατικού σκεφτήκαμε και βάλαμε μέσα  και τον όρο «φίλοι» και φίλος- υποστηρικτής  ορίζετε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας  που θέλει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή .
Υπογράφοντας το κείμενο που θα συντάξουμε, να δείξουμε πώς είμαστε πάρα πολλοί  και όχι οι λίγοι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ.
Σκεφτήκαμε και προτείνουμε  οι φίλοι να έχουν μια μηνιαία  συνδρομή που θα ανταποκρίνεται σε προϊόντα, αλλά παράλληλα να έχουν την συμβουλευτική συμμετοχή στις διαδικασίες  των συνελεύσεων και Προτεραιότητα σε μελλοντικές «προσλήψεις» συνεργατών που θα γίνουν.
Και αυτό που θέλουμε αναρτώντας αυτό το κείμενο να ακούσουμε τις γνώμες τις δίκες σας για την ευρεία στήριξη αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε και από ότι φαίνετε τώρα παίρνει σάρκα και οστά.
Με εκτίμηση οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας για να ορίσουμε όλα τα παραπάνω σχετικά με το πώς μπορεί να στηθεί καλυτέρα και στέλνουμε και κείμενο για συν-διαμόρφωση και για υπογραφή.