Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Στην απεργία 6/11

Το σωματείο των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. καλεί όλους τους εργαζόμενους τα πρωτοβάθμια  σωματεία βάσης και τους αλληλέγγυους  σε ανεξάρτητη συγκέντρωση και πορεία .

Στην Καμάρα την 06/11/2013 και ώρα 10:30 γιατί εκτός του κεφαλαίου πρέπει να παλέψουμε και τους υπηρέτες του.