Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ [Θεσσαλονίκη]

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ
την Τετάρτη 15/1/14 18.30 στον 3ο όροφο του Μικρόπολις.
Με βάση την πρόσφατη (Κυριακή 12/1) συνέλευσή των εργαζομένων και τις αποφάσεις που αυτή πήρε.
Θέματα:
1. Η νομική έκφραση του εγχειρήματος
2. Η πολιτική και υλική στήριξη από την πλευρά του κινήματος
3. Η πανελλαδική καμπάνια με στόχο την ενδυνάμωση του πρώτου εργοστασίου που τελεί υπό εργατικό έλεγχο.