Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 28/1 στις 19.00 στο Μικρόπολις.

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 28/1 στις 19.00 στο Μικρόπολις.

Θέματα:

1. Συνδιοργάνωση του τριημέρου για τα δύο χρόνια εργατικής αυτοδιεύθυνσης στη ΒΙΟΜΕ 13-14-15/2/2015 στη Θεσσαλονίκη.

2. Νέες εξελίξεις στο νομικό και πολιτικό επίπεδο.

3. Διεύρυνση του δικτύου διανομής των προϊόντων.