Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

Νέα συνέλευση του Καραβανιού Αγώνα & Αλληλεγγύης Τρίτη 14 Ιουλίου 7μμ στην ΕΡΤ3 Λ.Στρατού


Καλούμε ανέργους και εργαζομένους, σωματεία,κινήματα βάσης και συλλογικότητες για να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα του αγώνα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μπροστά μας.

Νέα συνέλευση του Καραβανιού Αγώνα & Αλληλεγγύης Τρίτη 14 Ιουλίου 7μμ στην ΕΡΤ3 Λ.Στρατού