Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ (Θεσσαλονίκης)

Νέα συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ (Θεσσαλονίκης),


ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 στο Μικρόπολις
 (Β.Ηρακλείου με Βενιζέλου)

Με βασικό θέμα την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος με βάση τις νέες ημερομηνίες, των δικαστηρίων που αφορούν το εργοστάσιο.