Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Θέση του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη

Η Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ. ψάχνει έναν/μία συνεργατιστή-εργαζόμενο/η για τη θέση του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: seviome@gmail.com
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο: 2313 031 154