Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Συμπαράσταση στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι της (WINT- VODAFONE)

Το σωματείο εργατοϋπαλλήλων  της ΒΙΟ.ΜΕ.  και οι εργαζόμενοι .
Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας  στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι της (WINT- VODAFONE)  για την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους  και φυσικά την αξιοπρέπεια τους . 

Ενάντια στις ενέργειες της εργοδοσίας στην επιβολή των ατομικών συμβάσεων και στην διάλυση της ενότητας των εργαζομένων.
Και στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους στην προσπάθεια τους αυτή. Με ότι αγώνα αποφασίσουν  οι ίδιοι και η συνέλευσης τους.
Και νομίζουμε πώς οι αγώνες κερδίζονται όταν γίνουν μεγάλοι.


Όλοι μαζί συνάδελφοι και η ενότητα θα έχει αποτέλεσμα.

Οι συνάδελφοι σας από το σωματείο εργατοϋπαλλήλων  της ΒΙΟ.ΜΕ.