Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Εισήγηση του ΕΙΒ για την εκδήλωση "Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ"

Το παρακάτω κείμενο τυπώθηκε και μοιράστηκε στην Εκδήλωση στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Ιατρικής
Σχετικό Βίντεο
Το Εργατικό Ιατρείο στη ΒΙΟ.ΜΕ είναι μία αυτοδιαχειριζόμενη, αντιιεραρχική, αυτόνομη και αμεσοδημοκρατική δομή Πρωτοβάθμιας Ολιστικής και Συνθετικής Φροντίδας Υγείας όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην εργασία.
Εγκαθίσταται μέσα στο κατειλημμένο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ, εγκαινιάζεται το Δεκέμβρη του 2015 και ξεκινάει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2016 στην κατεύθυνση ότι εμείς, οι καθημερινοί άνθρωποι, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική παρά να πάρουμε, μαζί με την εργασία, και την υγεία στα χέρια μας.

Δημιουργήθηκε μέσω της σύνδεσης δυο συλλογικοτήτων της πόλης: το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ που βρίσκεται στη διαδικασία ανάκτησης του εργοστασίου συνεχίζοντας την παραγωγή του. Το Εργατικό Ιατρείο, κάνοντας πράξη τη συναπόφαση των δυο συλλογικοτήτων, σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί τη λειτουργία του μέσα στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ που παραμένει ανοιχτό και σε σύνδεση με την κοινωνία στην οποία απευθύνεται, προχωρώντας το όραμά του για μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα με διαφορετική προσέγγιση για την υγεία. Φροντίδα Υγείας για την οποία έχουν λόγο, συμμετέχουν στη συν-διαμόρφωση και στις αποφάσεις γι' αυτήν, συμμετέχουν στην εφαρμογή της, συμμετέχουν στην παρουσίασή της στην κοινωνία ισότιμα όλα τα μέλη του Εργατικού Ιατρείου, εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ, μη υγειονομικοί, υγειονομικοί και εργαζόμενοι της ψυχικής υγείας, σχεδιάζοντας το μέλλον του.
Tο Εργατικό Ιατρείο στο οποίο συμμετέχουν και συν-διαμορφώνουν ισότιμα και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ, αποτελεί και μία έμπρακτη σύνδεση της ΒΙΟ.ΜΕ με την αυτοδιαχείριση στην υγεία, ως ένα θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή στην ολότητά της και φυσικά με την εργασία. Στην πράξη, συνδέεται η υγεία με την εργασία.
Η πείρα των κινημάτων της Λατινικής Αμερικής, ήταν το παγκόσμιο παράδειγμα και πρόταγμα, έτσι ώστε το Εργατικό Ιατρείο να δημιουργηθεί και να λειτουργεί ΜΕΣΑ στο ανακτημένο εργοστάσιο από τις δύο συλλογικότητες που το αποφάσισαν, σαν μια παράλληλη δομή, όπου θα υπάρχει και θα δραστηριοποιείται με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από τον κυρίαρχο, συνδέοντας έμπρακτα τη ΒΙΟ.ΜΕ με την κοινωνία και στη κοινωνία με τη ΒΙΟ.ΜΕ. Έτσι δημιουργείται σταδιακά εκείνο που ήταν από την ίδρυση του το ζητούμενο.
Το Εργατικό Ιατρείο συμμετέχει σαν ανεξάρτητη συλλογικότητα στις δράσεις της ΒΙΟ.ΜΕ, σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια, συναντήσεις-συζητήσεις σε χώρους εργαζομένων, συνεργατικά εγχειρήματα και στη φοιτητική κοινότητα (από τον Ιανουάριο του 2018 οι συνελεύσεις του γίνονται στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο της Ιατρικής στο Α.Π.Θ) και σε κινητοποιήσεις, συμπαραστέκεται και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στις διεκδικήσεις τους.
Απευθύνεται  σε εργαζομένους, άνεργους, έχοντες ή μη έχοντες ΑΜΚΑ, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, σε σωματεία εργαζομένων, εργασιακούς χώρους, συνεργατικά εγχειρήματα και κοινωνικούς χώρους με δομές εργασίας. Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, έχουν προσέλθει στο Εργατικό Ιατρείο για τη φροντίδα της υγείας τους άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αφετηρίες, που έχουν όμως σαν κοινή συνισταμένη, την αναζήτηση μίας ολιστικής φροντίδα υγείας.

Λειτουργία
Στο Εργατικό Ιατρείο η έννοια της υγείας προσεγγίζεται ως όλον, έχοντας τη θεώρηση ότι η θεμελιώδης οργάνωση της ζωής, του κοινωνικά έμβιου κόσμου, είναι πολλαπλά μέρη σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους που συνδέονται και ενοποιούνται σε ένα όλον.
Στην προσπάθεια ανατροπής της σχέσης εξουσίας μεταξύ γιατρού-«ειδικού» και «ασθενούς» όλοι όσοι προσέρχονται στο Εργατικό Ιατρείο ως «ασθενείς», θεωρούνται και αποκαλούνται προσερχόμενοι. Προσέρχονται ισότιμα σε μία κοινότητα για την υγεία.
Ο τρόπος λειτουργίας και δράσης, είναι επακόλουθο της λειτουργίας των δυο Συνελεύσεων.
Α) Της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Εργατικού Ιατρείου, η οποία προάγει τη δημιουργική συζήτηση, τις εξώστρεφες δράσεις, εκπροσωπήσεις και διασυνδέσεις με το κίνημα αλλά και με άλλες συλλογικότητες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Σ` αυτή συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας υγείας, οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ αλλά παραμένει πάντα ανοικτή και σε άλλους ανθρώπους, «ειδικούς» ή μη και φοιτητές, για τη συμμετοχή τους, την ενεργή στήριξη και τη συνδιαμόρφωση του εγχειρήματος του Εργατικού Ιατρείου και της φροντίδας υγείας, προτάσεων και δράσεων προς την κατεύθυνση της σύνδεσης Υγείας και Εργασίας. Η σύνθεση της συνέλευσης αποτελεί ένα κοινωνικό πλαίσιο που συγκαθορίζει και το πλαίσιο της φροντίδα υγείας που επιχειρεί το Εργατικό Ιατρείο σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την αμφισβήτηση της αυθεντίας, του «ειδικού», της γνώσης, του κυρίαρχου συστήματος της δυτικής ιατρικής και της διχοτόμησης μεταξύ συστήματος υγείας και συστήματος ψυχικής υγείας.
Β) Της Ομάδας Υγείας που συζητάει και επεξεργάζεται τα θέματα υγείας των προσερχομένων μέσω της λήψης ολιστικού ιστορικού και την επανεξέταση-συνέχιση της φροντίδας υγείας τους, με σεβασμό και τήρηση του απορρήτου. Η Ομάδα Υγείας προάγει μία συνεργατική, συν-θεραπευτική και διαλογική κλινική πρακτική που μαζί με (και όχι για) τον προσερχόμενο συνδέει και συνθέτει όλα τα πεδία της ζωής του διαχρονικά και συγχρονικά μεταξύ τους ως όλον, μέσα από την Κάρτα Υγείας, με ενσωματωμένη τη χρήση γενεογράμματος -για τη δημιουργία ενός νοητικού ολογράμματος τόσο στην αντίληψη του προσερχόμενου όσο και στην ομάδα υγείας.
Τί σημαίνει αυτό και πως πραγματώνεται;
Η διερεύνηση του προσερχόμενου αρχίζει από την αίθουσα αναμονής, όπου τον υποδέχεται η γραμματεία -στην οποία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ- και του εξηγεί το πλαίσιο λειτουργίας του Εργατικού Ιατρείου και πως θα προσπαθήσει η ομάδα υγείας μέσα από τον διάλογο να φτάσει σε αυτά που την/τον αφορούν και να αισθανθεί οικεία και ως προσερχόμενος αλλά και ως συμμετέχον, συν-διαμορφωτής τους εγχειρήματος,  εφόσον το επιθυμεί.
Στη συνέχεια, συναντιέται με την ομάδα υγείας που αποτελείται από γενικό γιατρό/παθολόγο, ψυχολόγο-οικογενειακό ψυχοθεραπευτή και επαγγελματία υγείας (συνήθως νοσηλεύτρια/ή), οι οποίοι, αν και έχουν ευδιάκριτους ρόλους, συνεργάζονται, συνδέουν και συνθέτουν μαζί και δίπλα στον προσερχόμενο όλα τα πεδία της ζωής του και τη φροντίδα της υγείας του. Η συνύπαρξη των διαφορετικών ειδικοτήτων σε κυκλική διάταξη μαζί με τον προσερχόμενο, στον ίδιο τόπο και χρόνο, δηλώνει την μερικότητα της γνώσης και την αναγκαιότητα των επιστημονικών πεδίων να αλληλεπιδρούν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Η ομάδα υγείας αποπειράται να δημιουργεί ένα διαλογικό χώρο που να εμπνέει ασφάλεια τόσο στον προσερχόμενο όσο και μεταξύ των μελών της και διασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας.
Η διαδικασία του ολιστικού ιστορικού μέσω της Κάρτας Υγείας διαρκεί 1,5 ώρα μαζί με την κλινική εξέταση, όπου και οι 4 συμμετέχοντες,  προσπαθούν να διερευνήσουν τις συνδέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του σωματικού-ψυχικού-κοινωνικού μέρους του όλου που συνθέτουν και συγκροτούν την ανθρώπινη ύπαρξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην εργασία. Η Κάρτα Υγείας είναι το μέσο μέσα από το οποίο επιχειρείται η αποτύπωση πληροφοριών που να καλύπτουν όλα τα πεδία της ζωής ενώ ταυτόχρονα, σχεδιάζεται το γενεόγραμμα, μέσω του οποίου αναδύεται η γενεαλογική, οικογενειακή και εργασιακή ιστορία του προσερχόμενου σε βάθος τριών γενεών, όπου εικονογραφούνται οι συνδέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σημαντικών σχέσεων και συμβάντων ζωής με τα σωματικά συμπτώματα, χρόνιες ασθένειες, θάνατοι, εργασιακός βίος, εργατικά ατυχήματα κ.ά.. Η συνολική εικόνα που παρέχει η Κάρτα Υγείας έχει επίσης μια διάσταση προληπτικής φροντίδας υγείας. Αν ο προσερχόμενος χρειάζεται να υποβληθεί σε παρακλινική/εργαστηριακή διερεύνηση, τότε αυτό γίνεται είτε μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης είτε -σε περίπτωση ασφαλισμένου- μέσω του Ασφαλιστικού του Φορέα.
Το Εργατικό Ιατρείο προσβλέπει στη δημιουργία μίας κοινότητας για την υγεία ως μέρος μίας ευρύτερης αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας μέσα στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. Με πρόταγμα την αυτοδιαχείριση σε όλα τα πεδία της ζωής και ως συνοδοιπόρος  μαζί με -και όχι για- τους εργαζόμενους της ΒΙΟ.ΜΕ, παίρνουμε μαζί με την εργασία και την υγεία στα χέρια μας δίνοντας μία έμπρακτη απάντηση με ποιοτικά χαρακτηριστικά στη διάλυση του συστήματος υγείας.
Η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό ζήτημα -ένα κοινωνικό δημόσιο αγαθό- που δεν υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς και του κράτους.
Το Εργατικό Ιατρείο στη ΒΙΟ.ΜΕ είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα που μας αφορά όλες/ους! Απευθύνουμε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα προς τους φοιτητές, τη νέα γενιά -εργαζόμενους σε όλους τους τομείς της εργασίας και ανέργους- αλλά και σε άλλους «ειδικούς» ή μη, για τη συμμετοχή τους στη  συνδιαμόρφωση του εγχειρήματος και της φροντίδας υγείας.Παίρνουμε την υγεία στα χέρια μας!
Δεν μπορούνε αυτοί; Μπορούμε εμείς!

Συνέλευση του Εργατικού Ιατρείου στη ΒΙΟ.ΜΕ κάθε 2η Δευτέρα στις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο της Ιατρικής.

ergatiko.iatreio@gmail.com – 231.303.1154

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου