Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ομάδα αυτομόρφωσης στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης της ΒΙΟ.ΜΕ.

Αποτέλεσμα εικόνας για library photo world war

Αγαπητοί συναγωνιστές, στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης που λειτουργεί στο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ., αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια Ομάδα Αυτομόρφωσης.