Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ


Οι Μηχανικοί ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αττικής εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στο δίκιο και ωραίο αγώνα
των εργαζομένων στη Βιομηχανική Μεταλλευτική Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και είναι απλήρωτοι από το Μάιο του 2011 ,
διεκδικούν να λειτουργήσουν το εργοστάσιο οι ίδιοι εξασφαλίζοντας έτσι όχι μόνο τη δουλειά και
αξιοπρέπειά τους αλλά και τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας – που τα προηγούμενα
χρόνια εμφάνιζε υψηλή κερδοφορία- με όρους κοινωνικοοικονομικούς.

Η σημερινή εποχή είναι δραματική, λόγω της οικονομική κρίσης και επικίνδυνη, λόγω της
συρρίκνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της διάλυσης του παραγωγικού μηχανισμού.
Το πρότυπο ανάπτυξης όλων των προηγούμενων χρόνων που είχε ως μόνο κριτήριο τη κερδοφορία
των επιχειρήσεων, αντί να εγκαταλειφθεί, ενισχύεται με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που
κατακρεουργούν τα εργασιακά δικαιώματα. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες εκβιάζουν κυβέρνηση και
κοινωνία ότι αν μειωθεί η κερδοφορία τους θα κλείσουν τις επιχειρήσεις.

Το εγχείρημα επομένως των εργαζομένων στη ΒΙΟΜΕ αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα αλλά και
παράδειγμα προς μίμηση, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία διάλυσης της παραγωγικής βάσης
της χώρας και να αναδειχθούν νέες μορφές παραγωγικής δραστηριότητας όπως αυτοδιαχειριστικά
σχήματα και συνεργατικές συλλογικότητες, που θα συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας με γνώμονα την αξιοπρεπή εργασία, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, τον σεβασμό
στο περιβάλλον.

Οι Μηχανικοί ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ως επιστήμονες της παραγωγής, είναι διατεθειμένοι να δείξουν την
αλληλεγγύη τους εμπράκτως, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα που άπτονται του γνωστικού τους
αντικειμένου ( κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.).

Οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να αναλάβουν το έργο της παραγωγικής, κοινωνικής
πολιτιστικής και οικολογικής ανόρθωσης έπειτα από την καταστροφή που επέφερε και συνεχίζει να
επιφέρει ο αχαλίνωτος νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός.

Οργάνωση Μηχανικών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου